Opleiding: Medewerker creatieve productie

Welkom bij het Mediacollege Amsterdam!

Om het nieuwe schooljaar goed te starten heb je boeken, digitale leermiddelen en informatie nodig. Deze website helpt je om op de juiste manier je spullen te bestellen.

In de rechterbalk vind je de volgende documenten of links.

 • Inloggegevens Ma account: meer informatie over je Ma account voor je e-mail, magister etc.
 • Magister
 • Mbo webshop. Voor onder andere de betaling van het starterspakket (aan het begin van het schooljaar)
 • Studentenreisproduct MBO 18-: een folder van DUO
 • Studentenstatuut: hierin staan de rechten en plichten van studenten en de regels die gelden binnen het Mediacollege Amsterdam beschreven
 • Studiegids: hierin vind je alle belangrijke informatie over het Mediacollege Amsterdam en specifiek over jouw opleiding
 • Vakantierooster
 • Vergoeding leermiddelen: in dit document staat hoe en wanneer je in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • Verzuimprotocol: hierin staan alle regels beschreven over ziekmeldingen, verlofdagen, ongeoorloofd verzuim etc.
 • Voorwaarden van de onderwijsovereenkomst
 • Webmail
 • Website Mediacollege Amsterdam
 • Ardennenkamp: een link naar een site speciaal gemaakt voor het Ardennenkamp, een activiteitenweek georganiseerd voor onze eerstejaars studenten

Klik op de linkjes hieronder voor meer informatie over de benodigdheden die je voor aankomend schooljaar nodig hebt.

Alle studenten kunnen in de week voor het nieuwe schooljaar via Magister hun rooster inzien.
In het overzicht hieronder kun je zien wanneer je op de eerste schooldag verwacht wordt en en wat je mee moeten nemen.

KlasDatumTijdstipLocatieMeenemen
leerjaar 1
MCP1AB
MCP1CD
Orientatiedag 10 september9:30 uurDintelstraat 15Pen
leerjaar 2
MCP2AB
MCP2CD
eerste stagedag 10 september
eerste lesdag 18 september
studenten die nog geen stageplek hebben: 11 september melden bij BPV team
lessen volgens rooster (Magister)
Dintelstraat 15

We vertrouwen erop dat je mede dankzij deze website het schooljaar goed van start kunt gaan. Mocht je nog vragen hebben kan je per e-mail contact opnemen met de teamassistent, Diana Derks, e-mail d.derks@ma-web.nl