Examinering

Elke opleiding bij Ma wordt afgerond met een examen. Het examen bestaat uit het beroepsdeel (Proeve van Bekwaamheid) en de algemene vakken (Nederlands, Engels en rekenen) en keuzedelen. De bpv (stage) en Loopbaan & Burgerschap zijn geen examenonderdelen, maar zijn wel een voorwaarde om een diploma te halen. In principe moet de stage zijn afgerond voordat je aan het beroepsdeel van het examen kunt deelnemen. Alle informatie hierover vind je in het examenreglement. 

Beroepsdeel
Het beroepsdeel wordt geëxamineerd met een Proeve van Bekwaamheid, afgekort tot PvB. Deze PvB lijkt erg op de opdrachten en projecten zoals je die tijdens je opleiding al hebt gedaan. Deze opdrachten worden gedurende de opleiding steeds veeleisender. De laatste opdracht is een PvB, waarmee je moet laten zien dat je het vak nu beheerst. Elke (combinatie van) PvB examineert de kerntaken uit jouw kwalificatiedossier (zie 1. Jouw opleiding voor het kwalificatiedossier van jouw opleiding). Om te slagen moet je voor alle kerntaken ten minste een voldoende behalen. 

Een PvB wordt beoordeeld door mensen uit het bedrijfsleven. Zij treden op als externe beoordelaar. Zij beoordelen of je voldoet aan het niveau van ‘beginnend beroepsbeoefenaar’. Door deze externe beoordelaars in te schakelen bij het examen krijgt je diploma ook een zekere waarde; mensen uit het bedrijfsleven stellen namelijk vast dat je het diploma hebt verdiend. 

Keuzedelen
Een gedeelte van je opleiding krijg je aangeboden in keuzedelen. Elk keuzedeel wordt afgesloten met een examen, dit telt mee voor je diploma.

Nederlands, Engels en rekenen
Nederlands, Engels en rekenen worden apart geëxamineerd. Dat gebeurt al eerder in de opleiding. Voor enkele onderdelen van Nederlands en Engels zijn dit centrale examens (Cito). De andere onderdelen van Nederlands, Engels en rekenen worden met schoolexamens afgenomen. Behalve spreekvaardigheid worden de examens met de computer afgenomen.

Examenreglement 2019

Examenreglement 2020

Examenreglement 2021

Examenreglement 2022

Examenreglement 2023