Klachtencommissie

Ma wil klachten en bezwaren voorkomen door goed onderwijs te verzorgen, alle onderwijsactiviteiten goed voor te bereiden en uit te voeren, door goede communicatie, informatie en open overleg. Toch kan het gebeuren dat er klachten ontstaan. Met de klachtenregeling willen we studenten en medewerkers helpen bij het indienen van een klacht of bezwaar.

Als je het idee hebt dat zaken beter of anders kunnen of een klacht/bezwaar hebt kun je in eerste instantie de betreffende persoon direct aanspreken of contact met een docent of slb’er zoeken. Indien het probleem daarna niet uit de wereld is, kun je de zaak voorleggen aan de betreffende opleidingsmanager. Als de klacht goed en eenvoudig op te lossen is, is dat de aangewezen weg. Is de klacht/bezwaar nog niet naar tevredenheid opgelost, kan als laatste stap een formele klacht ingediend worden bij de Algemene Klachtencommissie Leerlingen/StudentenDownload klachtenregeling>>.