AVG informatie voor studenten

Vanaf 25 mei 2018 vervangt de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de (Nederlandse) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de AVG is drieledig: 1. persoonsgegevens beter beschermen, 2. deze bescherming binnen de gehele EU gelijk te trekken en 3. het vrije verkeer van persoonsgegevens te waarborgen. 

In onderstaande linkjes kun je meer informatie vinden wat dat voor jou als student betekent. 

  • Reglement gebruik Internet & Sociale Media Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er acceptabel is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen,  studenten en medewerkers van het Mediacollege Amsterdam. Voor het gebruik van sociale media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school. In november 2020 is een camerabeleid voor online lessen opgesteld. 
  • In de ‘Privacyverklaring van Ma‘ informeren we je over hoe Ma omgaat met jouw persoonsgevens. 
  • Omdat we op Ma veel te maken hebben met foto- en videomateriaal hebben wij hiervoor specifieke richtlijnen opgesteld. Ook kun je gebruikmaken van het formulier toestemming gebruik beeldmateriaal. 

Heb je nog vragen? Mail ze dan naar de functionaris gegevensbescherming: fg@ma-web.nl.