Opleiding: AVG informatie voor studenten

Per 25 mei 2018 geldt de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze vervangt de (Nederlandse) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doel van de AVG

Het doel van de AVG is om persoonsgegevens beter te beschermen, die bescherming binnen de gehele EU gelijk te trekken en het vrije verkeer van persoonsgegevens te waarborgen.

In onderstaande linkjes kun je meer informatie vinden wat dat voor jou als student betekent.

De studentenraad heeft vragen gesteld aan de functionaris gegevensbescherming. Hier kun je lezen wat de vragen en antwoorden zijn.

Om met leerlingen studenten en personeel van Mediacollege Amsterdam op een goede manier gebruik te maken van sociale media is er een Reglement gebruik Internet & Sociale Media opgesteld. In november 2020 is een camerabeleid voor online lessen opgesteld.

In de ‘Privacyverklaring van Ma‘ informeren we je over hoe Ma omgaat met jouw persoonsgevens.

Omdat we op Ma veel te maken hebben met foto- en videomateriaal hebben wij hiervoor specifieke richtlijnen opgesteld. Ook kun je gebruik maken van het formulier toestemming gebruik beeldmateriaal.

Heb je nog andere vragen? Mail ze dan naar de functionaris gegevensbescherming: fg@ma-web.nl.