Begeleiding en ondersteuning

Tijdens je studie zijn er verschillende docenten die jou vanuit een bepaalde rol begeleiden:

  • Docenten zijn onderdeel van een onderwijsteam, zij verzorgen het onderwijs en begeleiden je door regelmatig feedback te geven.
  • De studieloopbaanbegeleider (slb’er) begeleid je in je ontwikkeling, bespreekt de studievoortgang, helpt je met keuzes maken en ondersteunt je bij bepaalde (leer)problemen. Wanneer er tijdens je studie ernstige problemen ontstaan, dan begeleidt de studieloopbaanbegeleider jou naar een deskundige. Daarnaast begeleidt hij de studenten met wie (tijdens de intake extra begeleiding) afspraken zijn gemaakt over extra begeleiding.
  • De begeleidingscoach coördineert de begeleiding. Tijdens de toelatingsprocedure tot het Mediacollege Amsterdam heb je de vraag gekregen om te melden of er onderwijsbeperkingen zijn (lichamelijk of psychisch), zodat de school kan beoordelen of er extra ondersteuning bij je studie nodig is en of de school je deze begeleiding kan bieden. Deze aparte begeleidingstrajecten worden vastgelegd in een verslag IEB (Intake Extra Begeleiding). Dit verslag is het startpunt voor de begeleiding door de slb’er en het team.
  • De stagebegeleider begeleid je vanuit Ma tijdens jouw stage.

Als je ergens tegenaan loopt waarbij het team je niet kan helpen, dan kun je dat met je slb’er bespreken. Deze kijkt in samenspraak met jou en de begeleidingscoach of je extra ondersteuning nodig hebt, en kan je doorverwijzen naar het Trajectbureau.

  • Binnen het Trajectbureau is veel ondersteuning aanwezig zoals een jeugdadviseur, een jeugdarts, een preventiemedewerker voor middelengebruik, angst- en somberheidsklachten, een budgetcoach, medewerkers passend onderwijs en een leerplichtambtenaar. Ook hebben we een verzuimbureau waarbij je je afmeldt als je afwezig bent en hebben we een decaan om jou te helpen bij vragen over beroeps- en opleidingskeuze.
  • Mocht je vanwege seksuele, lichamelijke of geestelijke intimidatie het gevoel hebben dat je niet terecht kunt bij iemand binnen de school, dan kun je contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon: een onafhankelijk meldpunt is te bereiken via 024 – 360 55 32 (NIM BMW-vertrouwenspersoon).