Onderwijsovereenkomst & studentenstatuut

Onderwijsovereenkomst
Voorafgaand aan de start van de opleiding is de Onderwijsovereenkomst getekend. Hierin staan de rechten en plichten van de student en van het Mediacollege Amsterdam beschreven. Het is een contract waar beide partijen zich aan moeten houden. Bij elke wijziging van de opleiding (bijvoorbeeld als je een andere opleiding gaat doen of als je doubleert) moet er een nieuwe Onderwijsovereenkomst worden opgemaakt. Ook de keuzedelen (zie hoofdstuk 2 voor meer informatie) worden opgenomen in de Onderwijsovereenkomst. De Onderwijsovereenkomst bestaat uit twee delen: 1) het voorblad met alle gegevens van jou en je opleiding en 2) de Algemene voorwaarden.

Studentenstatuut
Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij Ma. Om een prettig leer- en werkklimaat te waarborgen, heeft Ma een studentenstatuutWij gaan uit van dit statuut en alle medewerkers zullen binnen én buiten de lessen toezien op het naleven ervan.