1. Jouw opleiding – Photographic designer

cohort 2023

1.1 Wat kun je verwachten van je opleiding?

Typering van het beroep 
Je wordt opgeleid tot creatieve fotograaf die ook thuis is in aangrenzende disciplines zoals audiovisueel, beeldbewerking en vormgeving. Je leert hiermee op een creatieve manier jouw verhaal te vertellen en daarmee weet je mensen te raken. 

Waarin zijn wij uniek? 
Photographic designer is meer dan alleen fotografie. Je wordt een duizendpoot die van alle markten thuis is. We werken met nieuwe technieken, spelen in op de ontwikkelingen in het medialandschap en bewegen mee met nieuwe trends. Naast het ontwikkelen van jouw creatieve ideeën leer je hoe je onderzoek doet, hoe je een idee uitwerkt tot een goed concept en uiteindelijk tot een goed eindproduct. Daarbij staat de opdrachtgever (klant) centraal. 

Ook jezelf en je eigen werk presenteren is erg belangrijk, net zoals samenwerking. Je werkt samen met studiegenoten, maar ook met studenten van andere opleidingen. Hiermee bouw je meteen een netwerk op binnen de school. 

De opleiding Photographic designer is een combinatie van techniek, vormgeving, storytelling en ondernemerschap. Naast alle technieken rondom digitale fotografie leren we je hoe jij jouw verhaal kunt vertellen door middel van beeld in de breedste zin van het woord. 

Je kunt je niet alleen uitdrukken in fotografie, je hebt ook de skills om een pagina vorm te geven en je kunt bewegende content maken voor bijvoorbeeld een modemerk of website. 

Wat zijn typerende stagebedrijven 
Een stage kan veel inzicht geven over de richting die je uiteindelijk op wilt. Het is een goede manier om het werkveld te ontdekken en je eigen talenten in te zetten en te verbreden. De stagemogelijkheden zijn breed. Onder andere reclamebureaus, fotostudio’s, uitgeverijen en diverse mediabedrijven. 

Hoe ziet een week eruit 
Een schooljaar bestaat uit vier blokken van 10 weken. Tijdens een blok van 10 weken werk je aan een beroepsopdracht. Deze opdracht bestaat uit een zo realistisch mogelijke opdracht om je optimaal voor te bereiden op het werkveld. 

Om deze beroepsopdracht te kunnen uitvoeren heb je natuurlijk inhoudelijke kennis en vaardigheden nodig. Deze kennis en vaardigheden worden gegeven in units. Hierin leer je onder anderen hoe een camera werkt, ga je fotograferen op locatie en in een fotostudio en leer je werken met kunstlicht. Daarnaast krijg je les in Adobe Photoshop, Premiere Pro, Lightroom en InDesign, waarbij je leert over fotobewerking, vormgeving, typografie en montage. Ook krijg je les over conceptontwikkeling, storytelling, marketing en ondernemerschap. 

Wat kun je verwachten van de opleiding? 
Omdat de opleiding breed is wordt er veel van je verwacht op het gebied van interesse en inzet. Je zult zelfstandig moeten kunnen werken maar zeker ook in teamverband. Er is ruimte om eigen invulling aan opdrachten te geven en je eigen voorkeuren door te ontwikkelen. 

1.2 Studieprogramma

Jouw studieprogramma voor de opleiding Photographic designer is gebaseerd op het kwalificatiedossier Fotograaf crebonummer 25718. Dit dossier vind je op de website www.kwalificatiesmbo.nl. In zo’n kwalificatiedossier vind je de belangrijkste taken die bij het beroep horen, oftewel de kerntaken. De handelingen die je voor een kerntaak uitvoert zijn werkprocessen. 

Basisdeel Kerntaak 1 | Realiseert de AV-productie  
Bereidt de opnames voor de AV-productie voor 
Maakt opnames voor de AV-productie 
Bewerkt de AV-bestanden 
Levert de AV-(deel) productie op 
Werkt samen ten behoeve van de AV-productie 

Basisdeel Kerntaak 2 | Positioneert en profileert zich in de markt 
Maakt een persoonlijk AV-portfolio 
Participeert in het relevante AV-netwerk 

Profieldeel Kerntaak 1 | Ontwikkelt het fotografieconcept  
Bepaalt doelgroep, doel en strategie van de fotografieproductie 
Maakt het fotografieconcept 

Je krijgt in je opleiding naast de vaste lesprogrammaonderdelen te maken met keuzedelen. Je wordt bijtijds geïnformeerd over de keuzes die je kunt maken. Deelname aan keuzedelen is verplicht voor het behalen van je diploma. 

De keuzedelen zijn nog niet definitief bepaald voor de opleiding Photographic Designer. 
Wij kijken naar de volgende mogelijkheden: 

  • K0521 – Audiovisueel vormgeven   
  • K0945 – Verdieping_productfotografie  
  • K1076 – Inleiding documentairefotografie  
  • K0727 – Creatief profilering  
  • K0766 – Fotostyling  
  • K1070 – Verdieping reportagefotografie  
  • K0761 -  Camjo
Dit is de studiegids voor je opleiding. In de algemene Mediacollege-studiegids vind je antwoord op jouw algemene vragen over studeren bij Ma.