BPV | Filmacteur | Categorie 12: Overige activiteiten

Activiteit: Deze categorie omvat educatieve activiteiten en keuzedelen die buiten de bovengenoemde categorieën vallen, maar waarvan je vindt dat het een bijdrage kan leveren aan jouw ontwikkeling als acteur, artiest & ondernemer.

Voortraject

1: Wat ben je van plan?

2: Wat is je doel hiermee?

Uitvoering: Volgens afspraak voer je de activiteit uit en registreer je je uren in OnStage, bij kortdurende activiteiten lever je tegelijkertijd het bewijsmateriaal in. Bij langer durende activiteiten omschrijf je in ieder geval wat je gedaan hebt.

Natraject: Voor langer durende activiteiten lever je het resterende bewijsmateriaal in. 

Bewijsmateriaal:

 1. Reflectieverslag
 2. Kies aanvullend bewijsmateriaal:
 • Beoordelingsformulier overig
 • bewijs van toegang (indien van toepassing)
 • Mailcontact/ WhatsAppcontact 

Extra:

(Andere mogelijke activiteiten)

 • Museumbezoek,  Tentoonstellingsbezoek, Architectuur bezoek enz.(max. 20 uur)
 • Voorstellingsbezoek theater (max. 20 uur)
 • Voorstellingsbezoek film
 • Presenteren (dat betreft zowel voorbereidend onderzoek als ook uitvoering).
 • Activiteiten als influencer/YouTube/TikTok 
 • Keuzedeel Trainingsacteren – werken voor bedrijven in trainingen
 • Keuzedeel Creatief Profileren – uitvoeren van verwant product in buitenschools werkveld
 • Keuzedeel Voorbereiding HBO – opdrachten die verdergaan dan opdrachten op school.
 • Geven van lessen en/of workshops

Notes:

Het doen van audities of toelatingsprocedure bij HBO kunstopleidingen kan niet als BPV tellen. 
Het zoeken van een vervolgopleiding is namelijk geen beroepspraktijkvormende activiteit (stage) in de letterlijke zin. 
 Voorbereidend onderzoek naar materiaal hiervoor kan eventueel wel meetellen als BPV-activiteit.

Voor het minimum en maximum aantal uren kijk bij:  Overzicht Urenverantwoording 

Afhankelijk van de gekozen BPV-activiteit kan het vallen onder Kwalificatiedossier Artiest/Acteur

Of onder het kwalificatiedossier van een gekozen keuzedeel. 
(stand okt 22: Trainingsacteren, Creatief profileren, Voorbereiding op HBO kunstonderwijs)


Hoofdpagina