1. Jouw opleiding – Audiovisueel

cohort 2022

1.1 Wat kun je verwachten van je opleiding?

In het dagelijks leven word je omringd door bewegend beeld in de vorm van commercials, trailers, leaders, bedrijfsfilms, internetfilms, videoclips en animaties. Dit is het werkveld van de audiovisueel professional. De regio groot-Amsterdam is bij uitstek een plek voor (jonge) audiovisuele bedrijven en ondernemers. De markt is nog steeds flink aan het groeien en deze bedrijven zoeken zelfstandige hardwerkende jonge professionals.  

Binnen deze bedrijven moet je hard werken, op onregelmatige werktijden en op wisselende werkplekken. Alles moet van tevoren zeer goed gepland en georganiseerd worden, zodat de technische en creatieve samenwerking perfect verloopt. Het is dus zaak dat je goed kunt organiseren, maar ook dat je kunt improviseren en je stress weet te beheersen. De opleiding Audiovisueel stoomt je hiervoor klaar. 

Waarin zijn wij uniek?
Wij leiden studenten op tot makers met een technisch-creatieve basis in AV die over de grenzen van hun vakdiscipline heen kunnen bewegen en in kunnen spelen op de complexe en uitdagende vraagstukken van de toekomst. 

Je hebt een ondernemende houding en kunt creatieve denktechnieken toepassen. Naast aandacht voor het vernieuwende aspect besteed je ook aandacht aan de toepasbaarheid en de bruikbaarheid van jouw creatieve ideeën. Je komt met oplossingen voor vraagstukken en bent daarbij niet bang risico’s te nemen. 

Je kunt effectief communiceren met anderen. Je bent je bewust van je omgeving en je uiteindelijke communicatiedoel. In het samenwerken met anderen ben je je bewust van de (sociale en culturele) verschillen in de diverse teams. Naast technische en creatieve vaardigheden leren wij studenten zelfstandig te handelen en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat om het heft in eigen handen te nemen en proactief te handelen. 

Wat zeggen studenten over de opleiding?

Maren, student Audiovisueel: “Na rondkijken op internet kwam ik bij de opleiding Audiovisueel bij Ma uit. Ik was al jaren bezig met filmpjes maken, bewerken en fotograferen, maar wist niet dat er een opleiding voor bestond. Dezelfde dag nog heb ik me aangemeld. De opdrachten tot nu toe zijn heel leuk, we krijgen veel vrijheid en komen op interessante plekken.” 
Sven, student Audiovisueel: “Het leukste waren de opdrachten waarbij we moesten samenwerken met klasgenoten en zelf van begin tot eind een filmpje in elkaar moesten zetten. We kregen de vrijheid om onze eigen gang te gaan en ik kon mijn creativiteit kwijt. Ik wil hierna naar de Filmacademie. Daarvoor is ervaring belangrijk en dat is de reden dat ik mbo ben gaan doen en niet havo.” 
Rick, student Audiovisueel: “Het bedenken en maken van films, en het idee dat je iets maakt waar andere mensen van kunnen genieten, dat is wat me aanspreekt. Het liefst zou ik producent worden bij bv. een comedyserie – maar elke kant van de film- en entertainmentbranche maakt me gelukkig. Ik houd alle opties open, als het maar creatief is.” 

Wat zijn typerende stagebedrijven
Binnen de opleiding hebben we nauw contact met de audiovisuele industrie. Je kunt stagelopen bij verschillende multimedia-, facilitaire- en audiovisuele bedrijven, reclamebureaus of webdesignstudio’s. Een stage kan veel inzicht bieden voor de richting die je uiteindelijk op wilt. Het is een goede manier om het werkveld te ontdekken. Doorstuderen kan ook. Je moet dan toelating doen voor een hogeschool, bijvoorbeeld de Filmacademie, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) of Willem de Kooning Academie.

Hoe ziet een schooljaar eruit?
Elk schooljaar telt 40 weken. Dit wordt opgedeeld in 4 thema’s van 10 weken. Elk thema bestaat uit een ‘Module’, die bestaat uit 5 onderdelen, genaamd ‘Units’. Een belangrijke unit is de ‘Beroepsopdracht’. Deze beroepsopdracht bestaat uit een zo realistisch mogelijke opdracht om je optimaal voor te bereiden op het werkveld. De andere units zorgen dat ze kennis leveren die gebruikt kan worden voor de beroepsopdracht.

Wat kun je verwachten van de opleiding?
Het gaat er vaak heftig aan toe in de AV-branche. Je zult hard moeten werken op onregelmatige werktijden en op wisselende werkplekken. Alles moet van tevoren zeer goed gepland en georganiseerd worden, zodat de techniek van camera, licht, geluid en nabewerking uitstekend verloopt. Het is dus zaak dat je goed kunt organiseren, maar ook kunt improviseren en dat je jouw stress weet te beheersen. 

De opleiding Audiovisueel is geknipt voor studenten die willen werken bij multimediabedrijven, audiovisuele bedrijven, reclamebureaus of als zelfstandig ondernemer. 


1.2 Studieprogramma

Jouw studieprogramma voor de opleiding Audiovisueel is gebaseerd op het kwalificatiedossier Audiovisueel Specialist met crebonummer 25717. Dit dossier vind je op de website www.kwalificatiesmbo.nl. In zo’n kwalificatiedossier vind je de belangrijkste taken die bij het beroep horen, oftewel de kerntaken. De handelingen die je voor een kerntaak uitvoert zijn werkprocessen.  

Basisdeel Kerntaak 1 | Realiseert de AV-productie  
Bereidt de opnames voor de AV-productie voor 
Maakt opnames voor de AV-productie 
Bewerkt de AV-bestanden 
Levert de AV-(deel)productie op 
Werkt samen ten behoeve van de AV-productie 

Kerntaak 2 | Positioneert en profileert zich in de markt 
Maakt een persoonlijk AV-portfolio 
Participeert in het relevante AV-netwerk 

Profieldeel Kerntaak 1 | Ontwikkelt (een deel van) het AV-concept of levert er een bijdrage aan 
Bepaalt doelgroep, doel en strategie van de AV-productie 
Maakt het AV-(deel)concept of levert input 

Keuzedelen

Je krijgt in je opleiding naast de vaste lesprogrammaonderdelen te maken met keuzedelen. Je wordt bijtijds geïnformeerd over de keuzes die je kunt maken. Deelname aan keuzedelen is verplicht voor het behalen van je diploma. Hieronder de mogelijkheden die in het studieprogramma zijn verwerkt. 

  • K0552        Verdieping editing (verplicht) 
  • K0727 Creatieve profilering (verplicht) 
  • K0769        Inleiding fotografieproductie 
  • K0718        Artistiek inzicht 
  • K0761        Camjo 
Dit is de studiegids voor je opleiding. In de algemene Mediacollege-studiegids vind je antwoord op jouw algemene vragen over studeren bij Ma.