Overige informatie

In onderstaande link vindt u het Leerlingestatuut vmbo Mediacollege Amsterdam.
In een leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van leerlingen van het VMBO en de regels die gelden binnen het Mediacollege Amsterdam beschreven. Het is bedoeld om de
dagelijkse gang van zaken in de school ordelijk te laten verlopen

Leerlingenstatuut vmbo Ma

 

In het menu “Links voor jouw opleiding” vindt u o.a. de schoolgids, informatie over het bestellen van boeken, het vakantierooster enz., enz.

Terug