Mbo studentenfonds | regeling tegemoetkoming leermiddelen

Ouders van 18- studenten die aantoonbaar onvoldoende middelen voor onderwijsbenodigdheden hebben, kunnen een beroep doen op het mbo-studentenfonds. Uit dit fonds worden dan de verplichte leermiddelen vergoed en stelt het Mediacollege Amsterdam een laptop in bruikleen ter beschikking gedurende de loop van de opleiding. Ook studenten van 18+ kunnen in bijzondere gevallen in aanmerking komen voor dit fonds. 


Wanneer kan er een beroep worden gedaan op het mbo-studentenfonds voor de tegemoetkoming leermiddelen?

 • Student staat voor studiejaar 2023/2024 ingeschreven voor een opleiding bij Mediacollege Amsterdam 
 • Als het gezinsinkomen onder 120% van de bijstandsnorm is 

Welke kosten worden vergoed vanuit het Mbo-studentenfonds?

 • De door de opleiding voorgeschreven boeken/licenties en overige leermiddelen worden bij toekenning allemaal vergoed. Ouders/verzorgers/studenten schaffen zelf de benodigde leermiddelen aan. 
 • De laptop wordt door de school beschikbaar gesteld in bruikleen. 

Hoe wordt deze regeling aangevraagd?

Stuur een email naar budgetcoach van Westerbeek (check je centen); dhr Abjen s.abjen@westerbeekbv.nl

De budgetcoach helpt de ouder/ verzorger/ student vervolgens bij de aanvraag en controleert of u voor de vergoeding in aanmerking komt door middel van een inkomens-check. 
Dhr Abjen zal o.a. vragen om de volgende gegevens:

 • Kopie van ondertekende onderwijsovereenkomst (OOK) 
 • Uitkeringsspecificaties/ loonstroken van de afgelopen 3 maanden 
 • Indien ouder/verzorger in een schuldhulptraject zit een bewijs hiervan 
 • Indien je als student in een (zorg) instelling woont voeg hiervan een bewijs toe 
 • De kosten die vermeld staan voor jouw opleiding op welkombijma.nl 
 • Houd er rekening mee dat de inkomens-check tussen de 5 en 10 werkdagen zal duren.

Hoe worden de leermiddelen aangeschaft?

Wanneer Westerbeek n.a.v. de inkomens-check constateert dat u voldoet aan de inkomenseis dan wordt dit overgedragen naar de financiële afdeling van Mediacollege Amsterdam (Ma). De school geeft het uiteindelijke akkoord en doet daarna de financiële afhandeling (financiele.administratie@ma-web.nl) in september 2023.

Ma vergoedt alle verplichte kosten (m.u.v laptop) van de benodigde leermiddelen die zelf zijn aangeschaft, mits bij Ma de ondertekende onderwijsovereenkomst is ontvangen. Bewaar dus de betaalbewijzen van de aangeschafte leermiddelen. Op deze manier kun je zelf de benodigde leermiddelen op tijd aanschaffen voor de eerste schooldag. Ma stelt een laptop beschikbaar in bruikleen en kan op de eerste schooldag aangevraagd worden bij de ICT servicedesk (links van de receptiebalie); neem daarvoor je ID-bewijs mee. 


Mbo Studentenfonds: overig 

Daarnaast is het mbo studentenfonds bedoeld voor studenten die studievertraging hebben opgelopen ivm een bijzondere omstandigheid, en voor studenten die lid zijn van een studentenraad of zich bestuurlijk/maatschappelijk inzetten in belang van het onderwijs. In deze omstandigheden kun je gedurende het schooljaar aanvraag doen door middel van het formulier “Aanvraag vergoeding Studentenfonds” in te vullen. Dit formulier is per mail aan te vragen bij het Trajectbureau via: Trajectbureau@ma-web.nl.


FAQ

Voor wanneer moet ik mijn leermiddelen in huis hebben?
Op welkombijma.nl kun je vinden wanneer jouw opleiding de eerste schooldag heeft gepland. Voor die datum is het handig om je leermiddelen in huis te hebben. 

Wat bedoelt het Mediacollege Amsterdam met leermiddelen?
Volgens de wet zijn mbo-scholen verantwoordelijk voor de basisuitrusting van hun studenten. Studenten moeten zelf zorgen voor: 

 • leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden; zoals boeken, digitale leermiddelen zoals een rekenmethode en taalmethode, software voor op de laptop, readers, schriften en mappen; 
 • meer persoonlijke zaken; zoals eigen laptop, werkkleding of speciale schoenen, als deze nodig zijn voor een bepaalde opleiding.