Ziekmelden – Absentie

Je hebt als student van onze school recht op onderwijs en bij die rechten horen ook plichten. Eén van die plichten is dat je als student altijd op school bent wanneer je volgens je rooster op school moet zijn. Daarnaast zijn er ook verplichte onderwijsactiviteiten buiten school waar je aan deel moet nemen. Soms is dat niet mogelijk omdat je bijvoorbeeld ziek bent of naar de dokter of tandarts moet. Het is heel belangrijk dat je alle redenen dat je niet aanwezig kan zijn doorgeeft en hier goed over communiceert. 


Contactgegevens Aanwezigheidsbureau
Email:         absentie@ma-web.nl  
Telefoon:    020-850 95 00


De belangrijkste regels rondom verzuim:

Te laat komen
Bij maximaal 5 minuten te laat mag je de les nog in, maar verstoor je de les en word je als te laat genoteerd door je docent. Na meer dan 5 minuten te laat word je als ongeoorloofd absent genoteerd en beslist de docent of je wel/niet wordt toegelaten tot de les. Beide hebben consequenties voor je aanwezigheidspercentage.


Ongeoorloofd verzuim
Volgens de wet moet bij 16 uur ongeoorloofde afwezigheid in een periode van 4 weken dit worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van jouw woongemeente. De school is ook verplicht het te melden wanneer er sprake is van:

  • Regelmatig te laat komen
  • Ziek zijn zonder geldige redenen

Een lage aanwezigheid kan een signaal zijn dat er meer aan de hand is. Omdat we willen voorkomen dat er zoveel problemen ontstaan dat het vervolgen van je opleiding in gevaar komt, kan het Aanwezigheidsbureau naar huis bellen als je ongeoorloofd afwezig bent. Als je jonger dan 18 jaar bent kan één van jouw ouder(s)/verzorger(s) gebeld worden. Bij veel verzuim krijg je een oproep van de verzuimcoördinator.


Ziekmelden 
Als je ziek bent, dan meld je dit voor aanvang van jouw eerste les via de Magister app of website. Als je dit later doet, sta je vermeld als ongeoorloofd afwezig. Ben je de volgende dag nog afwezig? Dan dien je dit opnieuw via Magister door te geven. Als je jonger dan 18 jaar bent, mogen alleen jouw ouder(s)/verzorger(s) dit doen via de Magister app of website.   

Afwezig melden via Magister 


Ziekte tijdens de schooldag 
Als je onder schooltijd ziek wordt, dan meld je je af bij de docent en via de Magister app of website. Als je jonger dan 18 jaar bent, mogen alleen jouw ouder(s)/verzorger(s) dit doen via de Magister app of website.  

 Ben je de volgende dag nog steeds ziek, dan moet je opnieuw worden ziekgemeld.  


Bezoek aan arts, tandarts, specialist ed. 
Bezoek aan arts, tandarts en/of andere medische/niet-medische afspraken moet in principe buiten schooltijd worden gepland. Mocht dit niet lukken, dan moet dit minstens een dag van tevoren via e-mail worden doorgegeven (ben je onder de 18 jaar, dan door je ouder(s)/verzorger(s)). Is er sprake van onverwacht artsenbezoek (bijvoorbeeld in de ochtend), dan meld je dit voor aanvang van de eerste les via de Magister app of website. 


Bijzonder verlof
Kortdurend verlof wordt verleend bij het overlijden van naasten, een verhuizing, het bijwonen van een huwelijk en jubilea van ouders/verzorgers of grootouders. Je vraagt het verlof aan door middel van het digitale ‘aanvraagformulier verlof’. Dit formulier kun je aanvragen via e-mail bij het Aanwezigheidsbureau. Het digitale formulier kun je daar ook weer inleveren. Het Aanwezigheidsbureau beslist over de aanvraag als het 1 dag verlof betreft.


Verlof buiten vastgestelde vakanties
Toestemming voor verlof buiten de vastgestelde vakanties wordt alleen bij hoge uitzondering verleend. Een gemotiveerd verzoek voorzien van bewijsstukken moet acht weken van tevoren via het digitale ‘aanvraagformulier verlof’ worden aangevraagd. Dit formulier kun je aanvragen bij het Aanwezigheidsbureau. Het digitale formulier kun je daar ook weer inleveren. De opleidingsmanager beslist over de aanvraag en daar krijg je schriftelijk bericht van.


Contactgegevens Aanwezigheidsbureau
Email:         absentie@ma-web.nl  
Telefoon:    020-850 9500