BPV | Filmacteur | Wie is wie

Studiebegeleider
Fa1a en Fa2a Willemijn van der Ree w.vanderree@ma-web.nl
Fa3a Nynke Faber n.faber@ma-web.nl

Wat doet jouw studiebegeleider?
Je studiebegeleider is er voor alle vragen die te maken hebben met je activiteiten binnen de school. Ook zal je studiebegeleider met jou je leerdoelen formuleren en evalueren. Daarnaast is hij/zij er voor je persoonlijke ontwikkeling, Jullie zullen individuele gesprekken voeren en klassikale lessen krijgen waarin ook het werkveld besproken wordt. In het 3e leerjaar zal de studiebegeleider je helpen met het ontwikkelen en schrijven van je Portfolio voor de Proeve van Bekwaamheid (je examen).

Praktijkbegeleider
Ma-filmacteurs@ma-web.nl

Wat doet jouw praktijkbegeleider?
De praktijkbegeleider is het eerste aanspreekpunt als het gaat om vragen m.b.t. het opdoen van praktijkervaring.

Ze is het aanspreekpunt wanneer je vragen hebt over acteeropdrachten en castings. Ze kan je helpen in het zelfstandig worden als acteur in o.a. het onderhandelen, kijken naar contracten en het zelf onderhouden van contact met de verschillende casting- en stemmenbureaus. Zij zal gedurende de opleiding steeds meer op de achtergrond begeleiden zodat je dit zelfstandig kunt uitvoeren, ook na je opleiding. In noodgevallen met betrekking tot je BPV is ze bereikbaar en kan ze, indien nodig, contact opnemen met een regisseur of producent.

Hierbij hoort ook de begeleiding zodat je invulling kan geven aan de verschillende categoriën om aan je BPV uren te komen. 

Ze keuren jouw voortrajecten wel of niet goed. Als je dan aan de slag gaat met de uitvoering, accorderen ze jouw uren en bewijslast.

Daarnaast zullen de praktijkbegeleiders ook Periodieke gesprekken met jou houden, waar je staat qua BPV.

Ma Filmacteurs
Ma-Filmacteurs.nl is de overkoepelende naam waaronder de praktijkbegeleiders actief zijn. Zo kunnen zij jouw opdrachten en BPV accorderen en geldt het als stage. Daarnaast kunnen hier ook aanvragen binnen komen voor interne en externe BPV opdrachten. Deze worden dan vanuit Ma Filmacteurs uitgezet onder de studenten. Ma Filmacteurs zal jullie ook promoten middels een website en e-mails aan de belangrijkste bureaus in Nederland. Daarnaast organiseren zijn Q&A’s , voorlichtingen en meer m.b.t. het werkveld.

<< Hoofdpagina