BPV | Filmacteur | Categorie 6: Onderhoud van lichaam & stem

Activiteit: training van jouw instrumentarium als acteur.

Voortraject

1: Wat ga je doen om je lichaam of stem te onderhouden?

2: Waarom wil je deze training doen?

3: Wat is je doel met de training?

4: Hoeveel uur ga je dit doen om je doel te bereiken?

Uitvoering:  Je voert je Plan van Aanpak uit en je registreert je daadwerkelijk gemaakte uren in Onstage. Omschrijf hierbij ook wat je gedaan hebt. Bij langer lopende trajecten geef je ook om de 4 weken een tussenevaluatie m.b.t. je plan van aanpak.

Natraject: Je levert een reflectieverslag in, waarbij je terugblikt en vooruit blikt. Zie format.

Bewijsmateriaal:

 1. Plan van aanpak.
 2. Reflectieverslag 
 3. Kies aanvullend bewijsmateriaal:
 • Bewijs deelname of abonnement

Extra:

(Andere mogelijke activiteiten)

 • Zelf samengestelde stem-/lichaamstraining
 • Zangles
 • Spraakles
 • Fitness
 • Yoga
 • Boksen
 • Conditietraining
 • Etc.

Voor minimum en maximum aantal uren kijk bij:  Overzicht Urenverantwoording 

P1-K1-W1: Zorgt voor een optimale conditie

Hoofdpagina