BPV | Filmacteur | P1-K1-W5: Speelt in een theater- of filmproductie

P1-K1-W5 Speelt in de theater- of filmproductie
Omschrijving
De acteur toont zijn rol in de productie aan het publiek of toont zijn rol voor de camera. Hij levert continu de gewenste kwaliteit, ook bij herhaling van de productie. Hij is erop gericht om met zijn spel het gewenste effect op het publiek te bereiken. Hij blijft rolvast en maakt de ontwikkeling van zijn rol zichtbaar. Hij improviseert wanneer de situatie daarom vraagt. Hij gaat professioneel om met de productietechnische middelen.
Resultaat
De acteur heeft zijn rol in alle opzichten professioneel neergezet.
Gedrag
De acteur: toont het vermogen om zijn rol professioneel, met verve en overtuigd neer te zetten; streeft ernaar om met zijn optreden het publiek emotioneel te raken; levert acteerwerk van hoge kwaliteit. De onderliggende competenties zijn: Presenteren, Vakdeskundigheid toepassen, Kwaliteit leveren

Hoofdpagina