BPV | Filmacteur | P1-K1-W4: Werkt onder leiding van een regisseur

P1-K1-W4 Werkt onder leiding van een regisseur
Omschrijving
De acteur maakt zich scripts, teksten en aanvullende informatie eigen en memoreert deze ter voorbereiding op de voorstelling, opname of performance. Hij verdiept zich in de omstandigheden, karaktereigenschappen, motieven en het gedrag van zijn rol. Hij bespreekt met de regisseur wat van hem wordt verwacht. Hij zoekt en creëert een vorm voor de inhoud van de theater- of filmproductie. In het repetitieproces spreekt hij met de regisseur op professionele wijze over de inhoud en de vorm van de voorstelling. Hij werkt professioneel samen met alle betrokkenen bij de productie.
Resultaat
De acteur heeft zijn rol goed voorbereid en heeft inhoud en vorm van de voorstelling professioneel afgestemd met de regisseur.
Gedrag
De acteur: verzamelt uitgebreid informatie uit verschillende bronnen om zich op zijn rol voor te bereiden; overlegt tijdig en waar nodig uitvoerig met de regisseur en andere betrokkenen over de uitvoering; toont discipline ten aanzien van de planning en uitvoering en volgt instructies en aanwijzingen van de regisseur nauwgezet op. De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Onderzoeken, Instructies en procedures opvolgen

Hoofdpagina