BPV | Filmacteur | P1-K1-W3: Ontwikkelt materiaal voor de dramatische context van de voorstelling of film

P1-K1-W3 Ontwikkelt materiaal voor de dramatische context van de voorstelling of film
Omschrijving
Als professional creëert de acteur aanbod voor theater of film op basis van een artistieke vraag. Hij onderzoekt de bron(nen) op diverse mogelijkheden. De acteur schept dit materiaal met zijn verbeeldingskracht en dramaturgisch inzicht. Hij gebruikt theatrale middelen betekenisvol.
Resultaat
Er ligt materiaal, dat past binnen de dramatische context, als uitwerking op de artistieke vraag.
Gedrag
De acteur komt met creatieve ideeën bij het ontwerpen van nieuw aanbod dat past binnen de dramatische context. Hij gebruikt verschillende bronnen om voldoende en relevante informatie te verzamelen. De onderliggende competenties zijn: Onderzoeken, Creëren en innoveren

Hoofdpagina