BPV | Filmacteur | P1-K1-W2: Onderhoudt en traint acteervaardigheden

P1-K1-W2 Onderhoudt en traint acteervaardigheden
Omschrijving
Als professional onderhoudt en traint de acteur een diversiteit aan vaardigheden met betrekking tot zijn vakgebied. Hij analyseert rollen. Hij geeft rollen fysiek (lichaam en stem) en mentaal vorm. Hij speelt samen met zijn medespelers. Hij interpreteert scripts en teksten en geeft deze door middel van zijn spel vorm. De acteur hanteert passende speelstijlen. Hij traint geloofwaardigheid van het spel. Hij geeft de juiste focus op het juiste moment. Hij roept emoties op en geeft deze theatraal vorm.
Resultaat
De acteervaardigheden met betrekking tot rol, samenwerking, scripts en teksten, speelstijlen en emoties zijn op professioneel niveau.
Gedrag
De acteur:toont aan te beschikken over het vermogen een scala aan acteervaardigheden overtuigend in te zetten;weet gevoelens behorende bij de verschillende typen rollen helder over te brengen;richt zich tot op detailniveau op het benutten en leveren van acteertalent van hoge kwaliteit;vraagt feedback op eigenprestatiesen benutmogelijkhedenvoor verdereontwikkeling vanzijn acteervaardigheden. De onderliggende competenties zijn: Overtuigen en beïnvloeden, Presenteren, Vakdeskundigheid toepassen, Kwaliteit leveren, Leren

Hoofdpagina