BPV | Filmacteur | B1-K1-W3: Organiseert zijn ondernemerschap

B1-K1-W3: Organiseert zijn ondernemerschap
Omschrijving
De artiest oriënteert zich op wet- en regelgeving, contracten, verzekeringen, ondernemingsvormen en de inschrijving bij de KvK. Hij onderzoekt gangbare tarieven in zijn werkveld, onderhandelt over tarieven en contractvoorwaarden met opdrachtgevers en maakt zo nodig offertes en facturen. De artiest zet een eenvoudige administratie op om de uitgaven en inkomsten bij te houden. De artiest oriënteert zich op mogelijkheden voor aanvullende financiering en gaat na wat voor hem mogelijk is.
Resultaat
De artiest heeft de zakelijke aspecten van het vak georganiseerd en dit voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:verzamelt, registreert en archiveert nauwkeurig (administratieve) gegevens;verzorgt de zakelijke correspondentie van bijvoorbeeld facturatie, contracten en subsidies;handelt conform afspraken en procedures van opdrachtgevers, fonds- en/of subsidieverstrekkers en relevante geldende wet- en regelgeving;gebruikt verschillende benaderingen en onderhandelingstechnieken om tot marktconforme afspraken te komen;schat zijn marktwaarde reëel in en weet dit duidelijken overtuigend te beargumenteren.  De onderliggende competenties zijn: Instructies en procedures opvolgen, Ondernemend en commercieel handelen, Formuleren en rapporteren.

Hoofdpagina