BPV | Filmacteur | B1-K1-W2: Ontwikkelt en onderhoudt een professioneel netwerk

B1-K1-W2: Ontwikkelt en onderhoudt een professioneel netwerk
Omschrijving
De artiest onderzoekt waar hij zijn publiek/ doelgroep kan vinden en welke kanalen er zijn waar hij zijn product kan laten zien en er inkomsten uit kan genereren. Hij onderneemt activiteiten om deel uit te maken van en te participeren in deze kanalen en/of netwerken. Hij brengt waar mogelijk zichzelf en zijn producten onder de aandacht. Hij is alert op kansen en schat deze voor zichzelf in voor opdrachten.
Resultaat
De artiest heeft een (on- en offline) kanaal/netwerk waar hij deel van uitmaakt en waarbinnen hij en zijn producten zichtbaar zijn.
Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:is zich bewust van de consequenties van zijn publieke uitingen op zijn functioneren als artiest en zijn professionele identiteit;kiest de meest relevante en kansrijke netwerken/kanalen;kiest bij de strategie passende on-en offline activiteiten op de gekozen kanalen/netwerken;stelt zich open en enthousiast op;maakt zichzelf en zijn producten (on- en offline) zo zichtbaar mogelijk;toont vastberadenheid om in contact te komen met mogelijke relevante personen/partijen;gaat actief opzoek naar zakelijke kansen om zichzelf en zijn producten onder de aandacht te brengen. De onderliggende competenties zijn: Relaties bouwen en netwerken, Presenteren, Gedrevenheid en ambitie tonen, Ondernemend en commercieel handelen

Hoofdpagina