BPV | Filmacteur | Algemene kaders

 • Jouw BPV kent minimaal 900 uur en maximaal 1200 uur, verdeeld over de 3 schooljaren.
 • De meeste BPV zal je lopen in de laatste anderhalf jaar van je opleiding.
 • De eerste anderhalf jaar kan BPV alleen buiten schooluren gedaan worden. Hiervoor kan eventueel afgeweken worden in uitzonderlijke gevallen en alleen na overleg en goedkeuring met je Praktijkbegeleider.
 • Einde Module 6 wordt op school jouw bekwaamheid op de diverse leerlijnen getoetst. Als daaruit voortkomt dat je bekwaam genoeg bent om als beginnend acteur te kunnen functioneren, dan mag je vanaf module 7 lessen missen voor mogelijke stage. (uiteraard indien dat voor de stage-activiteit strikt noodzakelijk is). 
 • Alle BPV-activiteiten zijn opgedeeld in diverse categorieën  die het hele spectrum van het acteursschap omvatten. 
 • Gedurende de opleiding krijg je onderwijs waarbij je de nodige kennis en vaardigheden ontwikkelt. Pas wanneer je de bijbehorende lessen voor een bepaalde BPV-activiteit succesvol gevolgd hebt , kan je daadwerkelijk ook desbetreffende BPV-activiteiten uitvoeren. Jouw Praktijkbegeleider kan je hierover informeren.
 • Voor elke BPV-categorie zijn er minimale en maximale uren vastgesteld. Binnen deze kaders mag je – in overleg met je Praktijkbegeleiders en na goedkeuring – vrij kiezen. Overzicht Urenverantwoording
 • Elke BPV-activiteit omvat een 
  1. Voortraject: Hier geef je in je persoonlijke BPV-kanaal in Teams aan wat je plan is of wat je gaat doen. Dit overleg je met praktijkbegeleider en deze geeft indien nodig toestemming.
  2. Uitvoering: De uitvoeringsfase van je activiteit. In je BPV-kanaal registreer je ook je uren en verzamel je bewijsmateriaal. Dit kan per categorie verschillen en ook van alles zijn. Denk aan callsheets, mails, foto’s, tickets etc.
  3. Natraject: Zodra het bewijsmateriaal volledig en goedgekeurd is schrijf je de BPV-uren in het OnStage-programma dat jouw BPV bijhoudt. Als er nog iets mist of er is een vraag, dan zie je dit ook terug in Teams. Het bewijsmateriaal kan per activiteit verschillen dit spreek je af met jouw praktijkbegeleider.
 • Er zijn ook periodieke gesprekken met je praktijkbegeleider. Periodieke verslagen & gesprekken
 • Het is belangrijk dat je over je activiteiten voortdurend blijft communiceren met je praktijkbegeleider. Ze zijn er voor jou om jou te ondersteunen en jouw leerproces binnen het werkveld richting en betekenis te geven. 
 • Per leerjaar moet je een minimum aantal onderwijsuren hebben gevolgd om de opleiding goed te kunnen volgen en afronden. Heb je teveel onderwijsuren gemist door BPV, dan komt de studievoortgang in gevaar. 

<<Hoofdpagina