1. Jouw opleiding – Podium- en evenemententechnicus

cohort 2021

1.1 Wat kun je verwachten van je opleiding?

Waar word je voor opgeleid?
Geen voorstelling, festival, concert of bedrijfspresentatie kan zonder techniek. Belichting, geluidseffecten, achtergrondprojecties en camerabeelden ondersteunen het optreden en bepalen voor een groot deel de sfeer. Als podium- en evenemententechnicus zorg jij ervoor dat het geluid perfect klinkt, het podium goed is uitgelicht en dat de voorstelling strak en veilig verloopt. Jij weet het publiek te vermaken en verbazen door middel van licht, beeld, geluid en decors. Je geeft artiesten de technische ondersteuning die ze nodig hebben bij hun optreden. En je draagt bij aan de beleving die festivalbezoekers krijgen als ze over een festivalterrein lopen en concerten bijwonen. Kortom, je brengt sfeer. En je geeft artiesten de ondersteuning die ze nodig hebben om te kunnen schitteren.

Jouw toekomst in de techniek kan nog vele kanten op en hangt af van jouw interesse, creativiteit en ambitie. Een schijnwerper kan schijnen op een cabaretier, maar ook op een operazanger, een frontman van een rockband of een park waar een evenement plaatsvindt in feeëriek licht.

Je kijkt niet alleen naar de techniek, je bent ook geïnteresseerd in wat je er mee kunt. Je leert bij het Mediacollege Amsterdam (Ma) de vertaalslag te maken tussen concept, vormgeving en techniek.


1.2 Studieprogramma

Jouw studieprogramma voor de opleiding Podium- en evenemententechnicus is gebaseerd op het kwalificatiedossier Podium-evenemententechniek met crebonummer 23096 met daarin de profieldelen: Podium- en Evenemententechniek 25204 (specialisme Geluid), 25205 (specialisme Licht). Dit dossier vind je op de website www.kwalificatiesmbo.nl. In zo’n kwalificatiedossier vind je de belangrijkste taken die bij het beroep horen, oftewel de kerntaken. De handelingen die je voor een kerntaak uitvoert zijn werkprocessen. In de onderwijscatalogus in Educator kun je terecht voor het meest actuele lesprogramma.

Basisdeel
De gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatiedossier zijn de volgende:

Kerntaak 1: Productie realiseren

1. Checkt de werking van de installatie en apparatuur
2. Bedient apparatuur
3. Realiseert (vloer)changementen

Kerntaak 2: Productie technisch voorbereiden

1. Verzamelt de benodigde apparatuur en materialen en maakt ze gebruiksklaar
2. Vervoert de materialen naar de plek van opbouw
3. Richt de productielocatie in en bouwt af
4. Plaatsen, inhangen en aansluiten apparatuur en middelen
5. Houdt techniek en benodigdheden operationeel
6. Repeteert techniek ten behoeve van voorstelling

Kerntaak 3: Productie voorbereiden

1. Onderhouden van een eigen netwerk
2. Verzamelt informatie over de productie

Profieldeel

In het begin van je opleiding krijg je een brede technische basis. In leerjaar 2 kies je de specialisatie licht of geluid. Deze profielen (specialisaties) hebben de volgende kerntaken en werkprocessen:

Podium- en evenemententechnicus Licht
Kerntaak 1: Organiseert productie

1. Adviseert opdrachtgever over technische mogelijkheden
2. Regelt (financieel-)administratieve zaken
3. Ontwikkelt een licht- en/of beeldplan voor de productie
4. Plant de werkzaamheden
5. Stemt werkzaamheden af
6. Stuurt medewerkers aan

Kerntaak 2: Zorgt voor productietechniek

1. Regelt licht- en/of beeldapparatuur in
2. Levert licht- en/of beeldinstallatie op
3. Handelt (ver)storingen af tijdens de voorstelling

Podium- en evenemententechnicus Geluid
Kerntaak 1: Organiseert productie

1. Adviseert opdrachtgever over technische mogelijkheden
2. Regelt (financieel-)administratieve zaken
3. Ontwikkelt een geluidsplan voor de productie
4. Plant de werkzaamheden
5. Stemt werkzaamheden af
6. Stuurt medewerkers aan

Kerntaak 2: Zorgt voor productietechniek

1. Regelt geluidsapparatuur in
2. Bewerkt geluid
3. Levert geluidsinstallatie op
4. Handelt (ver)storingen af tijdens de voorstelling

Wanneer je tijdens je opleiding merkt dat het gekozen niveau om wat voor reden dan ook niet bij je past, bestaat de mogelijkheid om de opleiding op niveau 3 af te ronden. Zo’n besluit wordt altijd in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider en de begeleidingscoach genomen.

Keuzedelen
Je krijgt in je opleiding naast de vaste lesprogrammaonderdelen te maken met keuzedelen. Je wordt bijtijds geïnformeerd over de keuzes die je kunt maken. Deelname aan keuzedelen is verplicht voor het behalen van je diploma.

Klik hier als je de rest van de studiegids wil lezen.