1. Jouw opleiding – Mediavormgever

cohort 2021

1.1 Wat kun je verwachten van je opleiding?

De opleidingen Mediavormgever en E-commerce designer zijn creatieve opleidingen waarbinnen je als student leert om ideeën om te zetten in beeld, tekst en beweging voor een veelheid aan media. Je leert om je in de doelgroep te verdiepen en kritische vragen te stellen; je wordt opgeleid om advies te geven en jouw ideeën te presenteren. Vervolgens leer je de vormgeving en technische realisatie van de media te verzorgen. Hiervoor heb je kennis nodig van communicatie, media, trends en vormgeving voor een diversiteit aan middelen – of ze nu interactief, audiovisueel of grafisch zijn.  

De basis is voor alle studenten hetzelfde: via realistische beroepsopdrachten leer je in specialistische eenheden (units) de basis van het vak mediavormgeven. Je leert over doelgroepen en onderzoek, over beeld, tekst en beweging, over communiceren en presenteren. Daarnaast en daartoe leer je werken met verschillende softwarepakketten, zoals Photoshop, Indesign en Illustrator, zodat je je ontwerpen kunt realiseren.  

Opleiding Mediavormgeving  

Al snel binnen de opleiding Mediavormgever kun je keuzes maken waarmee je accenten kunt aanbrengen in je opleiding. In de eerste fase van de opleiding (de oriëntatiefase) bieden we naast de vaste onderdelen die voor alle studenten gelijk zijn, keuzevakken aan. Denk daarbij aan kunstbeschouwing, schilderen en hulp bij planning. Daarnaast bieden we extra ondersteuning aan als je als student achterop dreigt te raken.  

We sluiten de oriëntatiefase af met een voorlopig studieadvies. Klik hier als je meer wilt weten over het tot stand komen van het VSA. We sluiten deze eerste 100 dagen op het Mediacollege ceremonieel af met een 100-dagen-MA-feest. In deze video kun je zien wat je na 100 dagen MA al aan ontwerpbagage hebt verzameld.  

Na de oriëntatiefase volgt de basisvaardighedenfase, waarin we verder bouwen op het fundament uit de oriëntatie: je breidt je kennis en vaardigheden uit. Ook in deze fase is er de mogelijkheid te kiezen om zo deels een individuele leerroute aan te brengen. 

Als de basis gelegd is, kun je kennis en vaardigheden gaan verdiepen in de verdiepingsfase. In deze fase maak je een duidelijke keuze voor een richting waarin jij je als vormgever wilt ontwikkelen. De keuzes die je kunt maken zijn Corporate design en Interaction design. Dit is de fase waarin keuzedelen (CD en ID), die deels examinerend zijn, een belangrijke rol spelen.  

Tijdens de stage (of: Beroepspraktijkvorming – bpv) pas je kennis en vaardigheden toe op een passende stageplek, die zoveel mogelijk aansluit bij je ontwikkelpad.  

In de afstudeerfase bereid je je voor op het praktijkexamen: de Proeve van Bekwaamheid. Het signatuur dat je in de loop van de vier jaren hebt ontwikkeld, werk je in deze laatste fase verder uit.  

Opleiding E-commerce Design 

Bij de opleiding E-commerce design ligt de focus op het ontwerpen en ontwikkelen van digitale producten zoals websites, apps, sociale media & online campagnes en nog veel meer. 

Binnen de opleiding E-commerce Design krijg je ook te maken met een oriëntatiefase waar vaste onderdelen en keuzevakken worden aangeboden. Hetzelfde als bij de mediavormgeving opleiding. Tijdens de basisvaardighedenfase ga je aan de slag met concrete e-commerce opdrachten. Hierbij staat samenwerken in teamverband, marketing, onderzoek, ondernemersvaardigheden, ontwerp, UIX, gebruikerstesten en o.a. HTML en CSS centraal. 

Het portfolio, de verzameling van gemaakt werk, loopt als een rode draad door beide opleidingen heen en bepaalt voor een belangrijk deel hoe en hoe snel je je als vormgever ontwikkelt. Zowel in het vaststellen van het (voorlopig en definitief) studieadvies (dat wordt afgegeven na de oriëntatiefase; klik hier voor een uitleg) als bij de Proeve van Bekwaamheid in de laatste fase wordt het portfolio gebruikt als beoordelingsinstrument.  

Typering van het beroep Mediavormgever 

Jij hebt als startbekwaam mediavormgever een stevige en brede vakinhoudelijke basis. Je bent creatief, je kunt abstract denken, je kunt concepten bedenken en toepassen en je kunt meedenken met andere disciplines en specifieke adviezen geven over vormgeving.  

  • Als mediavormgever kun je zelfstandig werken, maar je werkt ook samen als onderdeel van een projectteam.  
  • Vanuit de klantvraag kun je een (crossmediale) mediaproductie realiseren. Deze media-uiting ontwikkel je op basis van onderzoek van gegevens of data, aangereikt door de opdrachtgever.  
  • Je bent communicatief sterk en houd je aan afspraken. Feedback zie je als een kans om je te ontwikkelen en je media-uiting te verbeteren. Je weet je media-uiting met overtuigingskracht te presenteren aan collega’s en de opdrachtgever. Je bent flexibel en klantgericht en hebt een nieuwsgierige houding.  
  • Verder ben je initiatiefrijk en wil je je continu ontwikkelen om aan veranderende vragen uit de mediabranche te kunnen blijven voldoen. Je bent maatschappelijk betrokken en hebt een brede kijk op de wereld waardoor jij je laat inspireren.  
  • Als afgestudeerd Mediavormgever ben je klaar voor het werkveld of je kiest voor een hbo-vervolgstudie. 

Typering van het beroep E-commerce designer 

Jij hebt als startbekwaam E-commerce designer een stevige en brede vakinhoudelijke basis. Je bent creatief, je kunt abstract denken, je kunt marketingconcepten bedenken en vertalen naar concrete e-commerce producten, je kunt samenwerken met teamleden uit andere disciplines, je kunt zelf gebruikerstesten uitvoeren, analyseren en verwerken in doelgerichte ontwerpen en je kunt ontwerpen en specifieke adviezen geven over vormgeving voor uiteenlopende digitale media. 

  • Als E-commerce designer kun je een klantvraag vertalen naar een commercieel product waarbij je je adviezen onderbouwd met gegevens uit (eigen) uitgevoerd onderzoek. 
  • Je bent communicatief sterk en houd je aan afspraken. Feedback zie je als een kans om je te ontwikkelen en je media-uiting te verbeteren. Je weet jouw media-uiting met overtuigingskracht te presenteren aan collega’s en de opdrachtgever. Je bent flexibel en klantgericht en hebt een nieuwsgierige houding.  
  • Als E-commerce designer sta je in een steeds veranderende (werk)omgeving, je blijft je continu ontwikkelen en bent op de hoogte van de nieuwste (technische) trends en ontwikkelingen. 
  • Als afgestudeerd E-Commerce designer ben je klaar voor het werkveld of je kiest voor een hbo-vervolgstudie. 

Wat zeggen studenten over de opleiding? 

Mediavormgever heeft een eigen youtube-kanaal. Daar laten we studenten zelf vertellen wat ze bij de opleiding leren en wat ze van de opleiding vinden. Ook kun je daar filmpjes vinden met werk van studenten uit de verschillende leerjaren.  

De studie E-commerce design is nog vrij nieuw, kijk naar een impressie van de opleiding  

Wat zijn typerende stagebedrijven voor de opleiding Mediavormgeving? 

De opleiding Mediavormgever beschikt over een zeer uitgebreid stagenetwerk waarin meer dan voldoende plek is voor alle studenten. De bedrijven variëren van heel klein tot middelgroot en de beschikbare plaatsen van heel technisch tot zeer creatief. Afhankelijk van je studietraject kun je als specialist gaan stagelopen in een grote studio; als allrounder ben je breed inzetbaar bij kleinere bureaus. Zo kun je aan de slag als stagiair vormgever bij een ontwerpstudio, een reclamebureau, een communicatie- of multimediabureau. De stagebegeleiders zorgen voor een goede matching tussen student en bedrijf. Wil je meer weten of persoonlijke verhalen horen, dan kun je hier verhalen over de stages bekijken. Een aantal stagebedrijven stelt zich wat uitgebreider voor. Je kunt de video’s bekijken door het invoeren van het wachtwoord #Stud3nt! Klik hier voor de eerste video en hier voor de tweede. 

En voor E-commerce design? 

Je gaat stage lopen bij bedrijven die zich bezig houden met E-commerce in de breedste zin van het woord. Afhankelijk van je stage-adres richt je je op het ontwerp en de ontwikkeling van websites, webshops, apps, social media campages of marketing. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. Stagebegeleiders zorgen voor een goede match tussen student en bedrijf. 

Hoe ziet een week eruit
Ons onderwijs is opgebouwd uit modules en units. Elk leerjaar heeft vier modules; een module is opgebouwd uit vijf kleinere bouwstenen. Een unit is een bundeling van samenhangende kennis, vaardigheden en werkvormen. Een unit is geen vak, maar is opgebouwd uit een samenwerking tussen verschillende vakdisciplines. 

De verschillende units verzorgen de inhoud voor de in de beroepsopdracht gestelde onderzoeksvraag. Anders gezegd: de units voeden de beroepsopdracht.  

Tijdens de beroepsopdracht werk je aan de voortgang van de realistische, complexe en volledige leertaak: een door het werkveld opgestelde opdracht of een opdracht die is afgeleid van zo’n werkelijke opdracht. Hierin word je door de docent heen geleid aan de hand van voorbeelden en korte instructies. 

De units zijn zo ingericht dat deze lessen je handvatten geven om de vraag die is gesteld tijdens de beroepsopdracht inhoudelijk te kunnen beantwoorden; ook zorgen de units ervoor dat je genoeg vaardigheden ontwikkelt om de beroepsopdracht te kunnen uitvoeren. 


1.2 Studieprogramma

Het studieprogramma voor de opleiding Mediavormgever én E-commerce designer is gebaseerd op het kwalificatiedossier Mediavormgeving met crebonummer 25633. Dit dossier vind je op de website www.kwalificatiesmbo.nl. In zo’n kwalificatiedossier vind je de belangrijkste taken die bij het beroep horen: de kerntaken. De handelingen die je voor een kerntaak uitvoert zijn werkprocessen. 

Kerntaak 1: Ontwikkelt crossmediale (vormgeef-)oplossingen

Ontwikkelt crossmediale (vormgeef-)oplossingen
Onderzoekt data/gegevens en vormt zich gaandeweg een beeld van de context
Formuleert de voorlopige en definitieve mediavraag van de klant
Voert de dialoog over duiding en vertaling van de input
Informeert en betrekt belanghebbenden op verschillende momenten in het crossmediale ontwikkeltraject
Maakt prototypes voor de vormgeving van crossmediale toepassingen in verschillende fasen van het ontwikkelproces
Realiseert de vormgeving voor crossmediale toepassingen
Voert projectmatige werkzaamheden uit

Kerntaak 2: Positioneert en profileert zich in de markt 

Positioneert en profileert zich in de markt
Maakt een persoonlijk portfolio
Participeert in relevant netwerk (communicatief en commercieel)

Keuzedelen
Je krijgt in je opleiding naast de vaste lesprogrammaonderdelen te maken met keuzedelen. Je wordt bijtijds geïnformeerd over de keuzes die je kunt maken. Deelname aan keuzedelen is verplicht voor het behalen van je diploma.

Klik hier als je de rest van de studiegids wil lezen.