1. Jouw opleiding – Allround mediamaker (DTP)

cohort 2021

1.1 Wat kun je verwachten van je opleiding?

Waar word je voor opgeleid?
In het dagelijkse leven zie je overal media-uitingen om je heen. Posters, advertenties, websites of magazines: deze hebben allemaal als doel mensen iets mee te delen.

Deze media-uitingen moeten natuurlijk eerst worden opgemaakt. Vaak bedenkt een copywriter de tekst en een mediavormgever de ‘look and feel’. Daarna moet dit idee nog worden uitgewerkt tot een echt product. De mediamaker gaat dit idee dan uitwerken met softwareprogramma’s zoals Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects en WordPress zodat het gedrukt, geprint of online geplaatst kan worden. Dat heet DTP-en.

DTP staat voor Desk Top Publishing en is het voorbereiden, bewerken en opmaken van bestanden voor drukwerk en publicatie op internet. Als jij de spil in dit proces wilt zijn of de expert die mooie ideeën kan vertalen naar een perfect eindresultaat, dan is de opleiding Allround Mediamaker (DTP-er) op niveau 3 echt iets voor jou. Je krijgt dan de perfecte opstap en de noodzakelijke basis voor als je verder wilt in dit vak.

Waar zijn wij uniek in?
Bijna altijd worden campagnes via verschillende media tegelijk verspreid (crossmediaal). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tv-programma waarop je kunt reageren via een website of app of aan uitingen op sociale media. Ook is de snelheid steeds belangrijker bij het overbrengen van een boodschap. Al deze technische ontwikkelingen zorgen ervoor dat het werkveld steeds groter en diverser wordt. Er zijn dus mensen nodig die up-to-date kennis en vaardigheden hebben om media-uitingen op de juiste manier uit te werken. Dit alles leer je bij de opleiding Allround Mediamaker (DTP-er). Na je opleiding heb je dan ook een goede kans op het vinden van een baan of door te stromen naar andere opleidingen die gerelateerd zijn aan deze opleiding.

Wat zeggen studenten over de opleiding?

Willemijn, student Allround mediamaker
“Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn. Om dingen die ik in mijn hoofd heb uit te werken in verschillende programma’s. Hierna wil ik doorleren en de opleiding Mediavormgever gaan doen.”

Wat zijn typerende stagebedrijven?
Stage kan je lopen bij drukkerijen, ontwerpbureaus, reclamestudio’s, copyshops, grafimediabedrijven of grote bedrijven met een eigen vormgeef/DTP afdeling.

Wat kun je verwachten van de opleiding?
Alle opleidingen bij Ma verlopen in vijf fasen: oriëntatie, basis, verdieping, stage en examen. Deze fases lopen door alle schooljaren heen. Een schooljaar bestaat uit vier blokken van 10 weken. Tijdens een blok van 10 weken werk je aan een beroepsopdracht. Deze opdracht bestaat uit een zo realistisch mogelijke opdracht om je optimaal voor te bereiden op het werkveld.

Om deze beroepsopdracht te kunnen uitvoeren heb je natuurlijk inhoudelijke kennis en vaardigheden nodig. Deze kennis en vaardigheden worden gegeven in units. Hierin leer je onder andere van allerlei soorten media-uitingen de basisprincipes: hoe deze voor te bereiden en op te maken. Ook de realisatie van websites en andere online media-uitingen maken deel uit van de opleiding. Daarna ga je stapsgewijs aan de slag met alle ins en outs van de verschillende softwareprogramma’s en leer je tekst en beeld te bewerken voor allerlei soorten media-uitingen.  

Aan jou de taak om deze onderdelen te combineren tot een mooie lay-out en een technisch verantwoord product. Verder krijg je ook praktijkles in grafische- en signtechnieken, waarbij je lekker met je handen aan het werk gaat. Als Allround mediamaker maak je dus niet alleen kennis met DTP, maar ook met de vakgebieden Printmedia en Sign. Natuurlijk ga je ook op stage om praktijkervaring op te doen. De opdrachten die je krijgt maak je zelfstandig maar soms werk je samen met medestudenten aan projecten (uit de beroepspraktijk).


1.2 Studieprogramma

Jouw studieprogramma voor de opleiding Allround mediamaker (DTP-er) is gebaseerd op het kwalificatiedossier Mediamaken met crebonummer 25592. Dit dossier vind je op de website www.kwalificatiesmbo.nl. In zo’n kwalificatiedossier vind je de belangrijkste taken die bij het beroep horen, oftewel de kerntaken. De handelingen die je voor een kerntaak uitvoert zijn werkprocessen. In de onderwijscatalogus in Educator kun je terecht voor het meest actuele lesprogramma.

Kerntaak 1

Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de media-uitingBespreekt de opdracht voor de media-uiting
Organiseert de werkzaamheden voor de media-uiting
Maakt een voorstel voor de realisatie van de media-uiting

Kerntaak 2

Realiseert de media-uitingVerzamelt en bewerkt content voor de media-uiting
Maakt de media-uiting op, inclusief technische specificaties
Rondt de opdracht voor de media-uiting af

Keuzedelen
Je krijgt in je opleiding naast de vaste lesprogrammaonderdelen te maken met verdiepende en verbredende keuzedelen zoals Fotografie, Printen en Nabewerken, Concept, Color Management en PrePress. Je wordt tegen die tijd geïnformeerd over de keuzes die je kunt maken. Deelname aan minimaal 3 keuzedelen is verplicht voor het behalen van je diploma.

Klik hier als je de rest van de studiegids wil lezen.