cohort 2020

1.1 Wat kun je verwachten van je opleiding?

Je zit bij deze opleiding helemaal goed als jouw droom is:

Het publiek te vermaken en verbazen door middel van licht, beeld, geluid en decors.

  • Artiesten de technische ondersteuning te geven die ze nodig hebben bij hun optreden.
  • Mee te helpen aan de beleving die festivalbezoekers krijgen als ze over een festivalterrein lopen en concerten bijwonen.

Kortom, je brengt sfeer en geeft artiesten de ondersteuning die ze nodig hebben om te kunnen schitteren.

Jouw toekomst in de techniek kan nog vele kanten op en hangt af van jouw interesse, creativiteit en ambitie. Een schijnwerper kan schijnen op een cabaretier, maar ook op een operazanger, een frontman van een rockband of een park waar een evenement plaatsvindt in een feeëriek licht zetten.

Je kijkt niet alleen naar de techniek, maar bent ook geïnteresseerd in wat je er mee kunt. Je leert bij het Mediacollege Amsterdam (Ma) de vertaalslag te maken tussen concept, vormgeving en techniek.

1.2 Studieprogramma

Jouw studieprogramma voor de opleiding Podium- en evenemententechnicus is gebaseerd op het kwalificatiedossier Podium-evenemententechniek met crebonummer 23096 met daarin de profieldelen: Podium- en Evenemententechniek 25204 (specialisme Geluid), 25205 (specialisme Licht) of 25206 (specialisme Podium & Rigging). Dit dossier vind je op de website www.kwalificatiesmbo.nl. In zo’n kwalificatiedossier vind je de belangrijkste taken die bij het beroep horen, oftewel de kerntaken. De handelingen die je voor een kerntaak uitvoert zijn werkprocessen. In de onderwijscatalogus in Educator kun je terecht voor het meest actuele lesprogramma.

Basisdeel
De gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatiedossier zijn de volgende:

Kerntaak 1: Productie realiseren
1. Checkt de werking van de installatie en apparatuur
2. Bedient apparatuur
3. Realiseert (vloer)changementen
Kerntaak 2: Productie technisch voorbereiden
1. Verzamelt de benodigde apparatuur en materialen en maakt ze gebruiksklaar
2. Vervoert de materialen naar de plek van opbouw
3. Richt de productielocatie in en bouwt af
4. Plaatsen, inhangen en aansluiten apparatuur en middelen
5. Houdt techniek en benodigdheden operationeel
6. Repeteert techniek ten behoeve van voorstelling
Kerntaak 3: Productie voorbereiden
1. Onderhoudt zijn netwerk
2. Verzamelt informatie over de productie

Profieldeel

In het begin van je opleiding krijg je een brede technische basis. Later in je opleiding ben je bezig met het door jou gekozen specialisme

Podium & Rigging, Licht of Geluid. Deze profielen (specialismes) hebben de volgende (specifieke) kerntaken en werk-processen:

P3 Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging

Profieldeel2. Podium- en evenemententechnicus
Kerntaak 1Verricht productieondersteunende werkzaamheden
1. Regelt (financieel) administratieve zaken
2. Stemt werkzaamheden af
3. Bedient enkelvoudige hef- of hijsinstallatie
4. Regelt apparatuur in
5. Levert installatie op
6. Handelt (ver)storingen af tijdens de voorstelling
Profieldeel 3. Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging
Kerntaak 1Organiseert productie
1. Adviseert opdrachtgever over technische mogelijkheden
2. Regelt (financieel-)administratieve zaken
3. Ontwikkelt een podium- en riggingplan voor de productie
4. Plant de werkzaamheden
5. Stemt werkzaamheden af
6. Stuurt medewerkers aan
Kerntaak 2Zorgt voor productietechniek
1. Levert hef- en/of hijsinstallatie op
2. Bepaalt constructiebelasting
3. Richt hijsinstallatie in en programmeert deze
4. Bedient hef- of hijsinstallatie
5. Handelt (ver)storingen af tijdens de voorstelling
Profieldeel4. Podium- en evenemententechnicus Licht
Kerntaak 1Organiseert productie
1. Adviseert opdrachtgever over technische mogelijkheden
2. Regelt (financieel-)administratieve zaken
3. Ontwikkelt een licht- en/of beeldplan voor de productie
4. Plant de werkzaamheden
5. Stemt werkzaamheden af
6. Stuurt medewerkers aan
Kerntaak 2Zorgt voor productietechniek
1. Regelt licht- en/of beeldapparatuur in
2. Levert licht- en/of beeldinstallatie op
3. Handelt (ver)storingen af tijdens de voorstelling
Profieldeel 5. Podium- en evenemententechnicus Geluid
Kerntaak 1Organiseert productie
1. Adviseert opdrachtgever over technische mogelijkheden
2. Regelt (financieel-)administratieve zaken
3. Ontwikkelt een geluidsplan voor de productie
4. Plant de werkzaamheden
5. Stemt werkzaamheden af
6. Stuurt medewerkers aan
Kerntaak 2Zorgt voor productietechniek
1. Regelt geluidsapparatuur in
2. Bewerkt geluid
3. Levert geluidsinstallatie op
4. Handelt (ver)storingen af tijdens de voorstelling

Wanneer je tijdens je opleiding merkt dat het gekozen niveau om wat voor reden dan ook niet bij je past, bestaat de mogelijkheid om de opleiding op niveau 3 af te ronden. Zo’n besluit wordt altijd in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider en de begeleidingscoach genomen.

Keuzedelen
Je krijgt in je opleiding naast de vaste lesprogrammaonderdelen te maken met keuzedelen. Je wordt bijtijds geïnformeerd over de keuzes die je kunt maken. Deelname aan keuzedelen is verplicht voor het behalen van je diploma.

Klik hier als je de rest van de studiegids wil lezen.