cohort 2020

1.1 Wat kun je verwachten van je opleiding?

Typering van het beroep
Je wordt opgeleid tot creatieve fotograaf die ook thuis is in aangrenzende disciplines zoals audiovisueel, beeldbewerking en vormgeving. Je leert hiermee op een creatieve manier jouw verhaal te vertellen en daarmee weet je mensen te raken.

Waarin zijn wij uniek?
Photographic Designer is meer dan alleen fotografie. Je wordt een duizendpoot die van alle markten thuis is. We werken met nieuwe technieken, spelen in op de ontwikkelingen in het medialandschap en bewegen mee met nieuwe trends. Naast het ontwikkelen van jouw creatieve ideeën leer je hoe je onderzoek doet, hoe je een idee uitwerkt tot een goed concept en uiteindelijk tot een goed eindproduct. Daarbij staat de opdrachtgever (klant) centraal.

Ook jezelf en je eigen werk presenteren is erg belangrijk, net zoals samenwerking. Je werkt samen met studiegenoten, maar ook met studenten van andere opleidingen. Hiermee bouw je meteen een netwerk op binnen de school.

De opleiding Photographic Designer is een combinatie van techniek, vormgeving, storytelling en ondernemerschap. Naast alle technieken rondom digitale fotografie leren we je hoe jij jouw verhaal kunt vertellen door middel van beeld in de breedste zin van het woord.

Je kan je niet alleen uitdrukken in fotografie je hebt ook de skills om een pagina vorm te geven en je kan bewegende content maken voor bijvoorbeeld een modemerk of website.

Wat zijn typerende stagebedrijven
Een stage kan veel inzicht bieden voor de richting die je uiteindelijk op wilt. Het is een goede manier om het werkveld te ontdekken en je eigen talenten in te zetten en te verbreden. De stagemogelijkheden zijn breed. Onder andere reclamebureaus, fotostudio’s, uitgeverijen en diverse mediabedrijven.

Hoe ziet een week eruit
Een schooljaar bestaat uit vier blokken van 10 weken. Tijdens een blok van 10 weken werk je aan een beroepsopdracht. Deze opdracht bestaat uit een zo realistisch mogelijke opdracht om je optimaal voor te bereiden op het werkveld.

Om deze beroepsopdracht te kunnen uitvoeren heb je natuurlijk inhoudelijke kennis en vaardigheden nodig. Deze kennis en vaardigheden worden gegeven in units. Hierin leer je onder anderen hoe een camera werkt, ga je fotograferen op locatie en in de fotostudio en leer je werken met kunstlicht. Daarnaast krijg je les in Adobe Photoshop, Premiere Pro, Lightroom en InDesign, waarbij je leert over fotobewerking, vormgeving, typografie en montage. Ook krijg je les over conceptontwikkeling, storytelling, marketing en ondernemerschap.

Wat kun je verwachten van de opleiding?
Omdat de opleiding breed is wordt er veel van je verwacht op het gebied van interesse en inzet. Je zal zelfstandig moeten kunnen werken maar zeker ook in teamverband. Er is ruimte om eigen invulling aan opdrachten te geven en je eigen voorkeuren door te ontwikkelen?

1.2 Studieprogramma

Jouw studieprogramma voor de opleiding Photographic Designer is gebaseerd op het kwalificatiedossier Audiovisueel Specialist met crebonummer 23091. Dit dossier vind je op de website www.kwalificatiesmbo.nl. In zo’n kwalificatiedossier vind je de belangrijkste taken die bij het beroep horen, oftewel de kerntaken. De handelingen die je voor een kerntaak uitvoert zijn werkprocessen.

Kerntaak 1
Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluidVerzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af
Test AV-apparatuur en regelt deze in
Optimaliseert de opnamelocatie en/of stileert het ontwerp en decor
Bedient AV-apparatuur bij producties en maakt opnames
Selecteert opnames voor de bewerking en/of montage
Bewerkt en/of monteert opnames
Kerntaak 2
Onderhoudt en beheert AV-materiaal en -apparatuurControleert AV-materialen en -apparatuur en verricht eenvoudig onderhoud
Beheert het archief
Kerntaak 3
Ontwikkelt een concept en/of plan voor de opdrachtgeverVerzamelt locatie informatie
Maakt een concept en/of plan
Bespreekt het concept en/of plan met de opdrachtgever
Maakt een draaiboek
Kerntaak 4
Voert organisatorische werkzaamheden uitGeeft aanwijzingen aan derden en bewaakt de voortgang
Hanteert en registreert de gebruiksrechten
Kerntaak 5
Voert ondernemerstaken uitMaakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf (werken als zp’er)
Promoot zijn werk
Regelt financieel administratieve zaken

Keuzedelen

Je krijgt in je opleiding naast de vaste lesprogrammaonderdelen te maken met keuzedelen. Je wordt bijtijds geïnformeerd over de keuzes die je kunt maken. Deelname aan keuzedelen is verplicht voor het behalen van je diploma.

De keuzedelen zijn nog niet definitief bepaald voor de opleiding Potographic Designer.

Wij kijken naar de volgende mogelijkheden:

  • K0435 – Experimenteren met materialen en technieken (F1M2)
  • K0944 – Verdieping portretfotografie (F3M7/8)
  • K0766 – Fotostyling (F3M7/8)
  • K1070 – Verdieping reportagefotografie (F3M7/8)
  • K0877 – Persoonlijk profileren (F3M9/10)
  • K0718 – Artistiek inzicht (F3M9/10)
  • K0525 – Filmen met de DSLR camera
  • K0505 – Verdieping software

Klik hier als je de rest van de studiegids wil lezen.