Inloggegevens Ma account

Iedere student van het Mediacollege Amsterdam heeft een eigen Ma-account. Hiermee heeft hij/zij/hen toegang tot een aantal computersystemen binnen-en buiten school. Zoals je eigen Ma e-mailadres, Magister, WiFi, Teams etc.


Inloggegevens Ma account

  • Nieuwe studenten hebben deze inloggegevens via de post ontvangen. Aangeraden wordt om zo snel mogelijk nadat je deze brief hebt ontvangen het wachtwoord te wijzigen. 
  • Ben je je wachtwoord vergeten dan kun je deze laten resetten bij het Servicepunt. Het servicepunt is gevestigd op de locatie Contactweg. Ben je niet in staat om langs te komen dan kun je het servicepunt ook een mail sturen via servicepunt@ma-web.nl.
  • Let op: stuur nooit wachtwoorden per mail naar ons op!

Magister

  • De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen/studenten die nog geen 18 zijn krijgen een eigen inlogaccount voor Magister. Hiermee kan de studievoortgang, aanwezigheid en het rooster bekeken worden.
  • De ouder(s)/verzorger(s) van de nieuwe leerlingen ontvangen de inloggegevens aan het begin van het nieuwe schooljaar.