Opleiding: Inloggegevens Ma account

Iedere leerling van het Mediacollege Amsterdam heeft een eigen Ma-account. Hiermee heeft hij/zij toegang tot een aantal computersystemen binnen-en buiten school. Zoals je eigen Ma e-mailadres, Magister etc. Nieuwe leerlingen ontvangen deze inloggegevens zo spoedig mogelijk per post.

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het vmbo hebben ook inloggegevens. Hiermee kan de studievoortgang, aanwezigheid en het rooster bekeken worden. De ouder(s)/verzorger(s) van de nieuwe leerlingen ontvangen de inloggegevens aan het begin van het nieuwe schooljaar.