Opleiding: Verzuimprotocol

Verzuimbeleid

 Je hebt als student van onze school recht op onderwijs en bij die rechten horen ook plichten. Eén van die plichten is dat je als student altijd op school bent wanneer je volgens je rooster op school moet zijn. Helaas is dit niet altijd mogelijk omdat je bijvoorbeeld ziek bent of naar de dokter of tandarts moet. Het is heel belangrijk dat hier goed over gecommuniceerd wordt. De belangrijkste regels rondom verzuim:

Te laat komen

Onder te laat komen wordt verstaan dat je meer dan 5 minuten te laat bent. Wanneer je meer dan 5 minuten te laat komt, verstoor je de les en is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De docent bepaalt dan of je in de les wordt toegelaten.

Ongeoorloofd verzuim

Volgens de wet moet ongeoorloofd verzuim worden gemeld aan de leerplichtambtenaar: bij 16 uur ongeoorloofd verzuim in een periode van 4 weken.

De school is ook verplicht te melden wanneer er sprake is van:

  • regelmatig te laat komen
  • ziek zijn zonder geldige redenen

Verzuim wordt gezien als een signaal dat er meer aan de hand zou kunnen zijn. We willen natuurlijk voorkomen dat er zoveel problemen ontstaan dat het vervolgen van je opleiding in gevaar komt. We willen dit niet zover laten komen. We bellen daarom naar huis als je ongeoorloofd afwezig bent. Bij veel verzuim krijg je een oproep van de verzuimcoördinator.

Ziekmelden

Als je ziek bent, dan meld je dit vóór 9.30 uur via het centrale telefoonnummer met vermelding van naam, klas, reden van afwezigheid en verwachte datum van terugkomst. Als je jonger dan 18 jaar bent, mogen alleen jouw ouders/verzorgers dit doen. Meld je je later ziek dan 9.30 uur, dan word je ziekgemeld vanaf het tijdstip dat jouw melding bij ons binnen is. De uren voordat jouw melding binnen is, sta je dan ongeoorloofd afwezig. Mocht je na 10 ziekdagen nog niet beter zijn, dan moet je opnieuw worden ziekgemeld omdat de ziekmelding na 10 dagen automatisch vervalt. Als je weer beter bent, stuur je een mail naar absentie@ma-web.nl. (voor de Dintelstraat: receptiedintelstraat@ma-web.nl)

  • Voor de Contactweg en Condensatorweg bel je naar 020 – 850 95 0o

Ziekte tijdens de schooldag

Als je op school ziek wordt, dan meld je je af bij de docent en bij de receptie in de hal (ben je onder de 18 jaar dan hebben we een bevestiging van je ouders nodig). Ben je de volgende dag nog steeds ziek, dan moet je opnieuw worden ziekgemeld. Als je weer beter bent, meld je dit via de absentiemail (absentie@ma-web.nl).

Bezoek aan arts, tandarts, specialist

Bezoek aan arts, tandarts en/of andere medische specialisten moet in principe buiten schooltijd worden gepland. Mocht dit niet lukken, dan moet dit minstens een dag van tevoren schriftelijk worden doorgegeven (als je onder de 18 jaar bent door je ouders/verzorgers) via absentie@ma-web.nl (voor de Dintesltraat: receptiedintelstraat@ma-web.nl). Is er sprake van onverwacht artsenbezoek (bijvoorbeeld in de ochtend), dan meld je dit telefonisch vóór 9.30 uur.

Bijzonder verlof

Kortdurend verlof wordt verleend bij het overlijden van naasten, een verhuizing, het bijwonen van een huwelijk en jubilea van ouders/verzorgers of grootouders. Je vraagt het verlof aan door middel van het (digitale) ‘aanvraagformulier verlof’. Dit formulier kun je aanvragen bij het verzuimbureau via absentie@ma-web.nl (voor de Dintelstraat: receptiedintelstraat@ma-web.nl). Het digitale formulier kun je daar ook weer inleveren. De verzuimcoördinator beslist over de aanvraag.

Verlof buiten vastgestelde vakanties

Toestemming voor verlof buiten de vastgestelde vakanties wordt alleen bij hoge uitzondering verleend. Een gemotiveerd verzoek voorzien van bewijsstukken moet acht weken van tevoren via het (digitale) ‘aanvraagformulier verlof’ worden aangevraagd. Dit formulier kun je aanvragen bij het verzuimbureau via absentie@ma-web.nl (voor de Dintelstraat: receptiedintelstraat@ma-web.nl) en je kunt het daar ook weer inleveren. De opleidingsmanager beslist over de aanvraag en daar krijg je schriftelijk bericht van.

Het verzuimbeleid om te downloaden.