Opleiding: Reglement Bindend Studieadvies

Binnen de ‘Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’ (1 augustus 2017) heeft het bindend studieadvies (bsa) een vaste plaats gekregen. Iedere student die wordt ingeschreven in een mbo-opleiding, krijgt in het eerste jaar een bsa. In de studiegids van jouw opleiding staat hoe hiermee wordt omgegaan.

Meer informatie over het bindend studieadvies kun je lezen in het reglement BSA van het Mediacollege Amsterdam.