Opleiding: Allround DTP-er

Welkom bij het Mediacollege Amsterdam!

Om het nieuwe schooljaar goed te starten heb je boeken, digitale leermiddelen en informatie nodig. Deze website helpt je om op de juiste manier je spullen te bestellen.

Alle studenten kunnen in de week voor het nieuwe schooljaar via magister hun rooster inzien.
In het overzicht hieronder kun je zien wanneer je op de eerste schooldag verwacht wordt en en wat je mee moeten nemen.

Klas
DatumTijdstipLocatieMeenemen
leerjaar 1
ADT1AB
ADT1CD
Orientatiedag 10 september9:30 uurDintelstraat 15Pen
leerjaar 2
ADT2AB
ADT2CD
ADT2EF
Start schooljaar project 11 september
1e lesdag 13 september
lessen volgens rooster (Magister)Dintelstraat 15
leerjaar 3
ADT3A
ADT3B
1e stagedag 10 september
1e lesdag 18 september
Studenten die nog geen stageplek hebben: 11 september melden bij BPV team
lessen volgens rooster (Magister)Dintelstraat 15

In de rechterbalk vind je de volgende documenten of links.

 • Aanvraagformulier schoolverlof
 • Ardennenkamp: een link naar een site speciaal gemaakt voor het Ardennenkamp, een activiteitenweek georganiseerd voor onze eerstejaars studenten
 • Inloggegevens Ma account: meer informatie over je Ma account voor je e-mail, magister etc.
 • Magister
 • Mbo webshop, voor onder andere de betaling van het starterspakket
 • Studentenreisproduct voor MBO 18-: een folder van DUO
 • Studentenstatuut: hierin staan de rechten en plichten van studenten en de regels die gelden binnen het Mediacollege Amsterdam beschreven
 • Studiegids: hierin vind je alle belangrijke informatie over het Mediacollege Amsterdam en specifiek over jouw opleiding
 • Vakantierooster
 • Vergoeding leermiddelen: in dit document staat hoe en wanneer je in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • Verzuimprotocol: hierin staan alle regels beschreven over ziekmeldingen, verlofdagen, ongeoorloofd verzuim etc.
 • Voorwaarden van de onderwijsovereenkomst
 • Webmail
 • Website Mediacollege Amsterdam

Klik op de linkjes hieronder voor meer informatie over de benodigdheden die je voor aankomend schooljaar nodig hebt.

We vertrouwen erop dat je mede dankzij deze website het schooljaar goed van start kunt gaan. Mocht je nog vragen hebben kan je per e-mail contact opnemen met de teamassistent, Diana Derks, e-mail d.derks@ma-web.nl