Opleiding: Vergoeding leermiddelen – Mbo-studentfonds

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is er een regeling voor ouders en verzorgers die de verplichte boeken, leermiddelen en andere schoolkosten van hun minderjarige kinderen niet kunnen betalen. Deze regeling heet het Mbo-studentenfonds. 

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook studenten van 18 jaar tot 23 jaar of studenten die aantoonbaar onvoldoende middelen hebben voor leermiddelen óf vertraging hebben opgelopen in aanmerking komen voor het Mbo-studentenfonds.


Wanneer kan er een beroep worden gedaan op het Mbo-studentfonds?

 1. Uw kind onder de 18?
 • Uw kind staat voor studiejaar 2021/2022 ingeschreven staat voor een opleiding aan het Mediacollege Amsterdam
 • De onderwijsovereenkomst (OOK) is ondertekend voor een opleiding bij Ma
 • Het gezinsinkomen onder 120% van de bijstandsnorm is
 1. Bijzondere omstandigheden
 • Je kunt als student ook in aanmerking komen als je vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging hebt opgelopen door bijvoorbeeld; ziekte, zwangerschap of bevalling, handicap of chronische ziekte, bijzondere familieomstandigheden, onvoldoende studeerbare opleiding, of evt. overige door bevoegd gezag bepaalde omstandigheden, dit geldt alleen voor studenten die geen recht meer op de basisbeurs hebben.

-> In het geval van deze bijzondere omstandigheden kun je gedurende het schooljaar contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider (slb-er), je slb-er brengt je in contact met de begeleidingscoach zodat jullie samen het formulier “Aanvraag vergoeding Studentenfonds” in kunnen vullen.

Welke kosten vallen onder het Mbo-studentenfonds?

 • De door de opleiding voorgeschreven boeken/licenties en overige leermiddelen worden bij toekenning allemaal vergoed. Ouders/verzorgers/studenten schaffen zelf de benodigde leermiddelen aan.
 • De laptop wordt door de school beschikbaar gesteld in bruikleen.
 • Financiële ondersteuning voor studenten die geen recht meer hebben op de basisbeurs vanwege vertraging door een bijzondere omstandigheid (zoals hierboven beschreven). 

Stap 1. Wilt u deze regeling aanvragen?

Stuur een email naar budgetcoach van Westerbeek; dhr Abjen s.abjen@westerbeekbv.nl

De budgetcoach helpt u als ouder/ verzorger vervolgens bij de aanvraag en controleert of u voor de vergoeding in aanmerking komt door middel van een inkomens-check.
Hij zal o.a. vragen om de volgende gegevens:

 • Kopie van ondertekende onderwijsovereenkomst (OOK)
 • Uitkeringsspecificaties/ loonstroken van de afgelopen 3 maanden
 • Indien ouder/verzorger in een schuldhulptraject zit een bewijs hiervan
 • Indien je als student in een (zorg) instelling woont voeg hiervan een bewijs toe
 • De kosten die vermeld staan voor jouw opleiding op welkombijma.nl

Let op: Dhr Abjen is afwezig vanaf vrijdag 10 juli tot maandag 17 augustus. Houd er rekening mee dat de inkomens-check tussen de 5 en 10 werkdagen zal duren.

Stap 2. Aanschaffen leermiddelen

Wanneer Westerbeek n.a.v. de inkomens-check gedaan is en u voldoet aan de inkomenseis dan wordt het overgedragen naar de financiële afdeling van Mediacollege Amsterdam (Ma). De school geeft het uiteindelijke akkoord en doet daarna de financiële afhandeling (financiele.administratie@ma-web.nl) in september 2021. Ma vergoedt alle verplichte kosten (m.u.v laptop) van de benodigde leermiddelen die zelf zijn aangeschaft, mits bij Ma de ondertekende onderwijsovereenkomst is ontvangen. Bewaar dus de betaalbewijzen van de aangeschafte leermiddelen.
Op deze manier kun je zelf de benodigde leermiddelen op tijd aanschaffen voor de eerste schooldag.

Ma stelt een laptop beschikbaar in bruikleen en kan op de eerste schooldag aangevraagd worden bij de ICT servicedesk (links van de receptiebalie), neem daarvoor je ID-bewijs mee.

FAQ

Voor wanneer moet ik mijn leermiddelen in huis hebben?
Op welkombijma.nl kun je vinden wanneer jouw opleiding de eerste schooldag heeft gepland. Voor die datum is het handig om je leermiddelen in huis te hebben.

Wat bedoelt het Mediacollege Amsterdam met leermiddelen?
Volgens de wet zijn mbo-scholen verantwoordelijk voor de basisuitrusting van hun studenten. Studenten moeten zelf zorgen voor:

 • leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden, zoals boeken, digitale leermiddelen (zoals een rekenmethode en taalmethode), software voor op laptop, readers, schriften en mappen;
 • meer persoonlijke zaken, zoals eigen laptop, werkkleding of speciale schoenen, als deze nodig zijn voor een bepaalde opleiding.