Opleiding: Vergoeding leermiddelen voor studenten onder de 18

Denk hierbij aan de verplichte spullen die je nodig hebt voor je opleiding, zoals boeken, digitale leermiddelen, software, en eventueel gereedschap. Ook kan Mediacollege Amsterdam een laptop in bruikleen beschikbaar stellen. Andere kosten, zoals lesgeld en reiskosten worden niet vergoed. Deze vergoeding is speciaal voor studenten uit minimagezinnen en is een regeling van het Mediacollege Amsterdam die ter beschikking wordt gesteld door het ministerie van OCW.

Je kunt in aanmerking komen als:

 • Je op 1 augustus 2020 geen 18 jaar bent
 • Je voor studiejaar 2020/2021 ingeschreven staat voor een opleiding aan het Mediacollege Amsterdam
 • Het gezinsinkomen onder 120% van de bijstandsnorm is
 • Je ouders/ verzorgers de onderwijsovereenkomst (OOK) hebben ondertekend

Stap 1. Wil je deze regeling aanvragen?

Stuur een email naar budgetcoach van Westerbeek; dhr Abjen s.abjen@westerbeekbv.nl

Hij helpt jou en je ouder/ verzorger vervolgens bij de aanvraag en controleert of je voor de vergoeding in aanmerking komt.
Hij zal o.a. vragen om de volgende gegevens:

 • Kopie van ondertekende onderwijsovereenkomst (OOK)
 • Uitkeringsspecificaties/ loonstroken van de afgelopen 3 maanden
 • Indien ouder/verzorger in een schuldhulptraject zit een bewijs hiervan
 • Indien je in een (zorg) instelling woont voeg hiervan een bewijs toe
 • De kosten die vermeld staan voor jouw opleiding op welkombijma.nl

Let op: Dhr Abjen is afwezig vanaf vrijdag 10 juli tot maandag 17 augustus. Houd er rekening mee dat de inkomenscheck tussen de 5 en 10 werkdagen zal duren.

Stap 2. Aanschaffen leermiddelen

Wanneer Westerbeek n.a.v. de inkomens-check gedaan is en je voldoet aan de inkomenseis dan wordt het overgedragen naar de financiële afdeling van Mediacollege Amsterdam (Ma). De school geeft het uiteindelijke akkoord en doet daarna de financiële afhandeling (financiele.administratie@ma-web.nl) in september 2020. Ma vergoedt alle verplichte kosten (m.u.v laptop) van de benodigde leermiddelen die zelf zijn aangeschaft, mits bij Ma de ondertekende onderwijsovereenkomst is ontvangen. Bewaar dus de betaalbewijzen van de aangeschafte leermiddelen.
Op deze manier kun je zelf de benodigde leermiddelen op tijd aanschaffen voor de eerste schooldag.

Ma stelt een laptop beschikbaar in bruikleen en kan op de eerste schooldag aangevraagd worden bij de ICT servicedesk (links van de receptiebalie), neem daarvoor je ID-bewijs mee.

FAQ

Voor wanneer moet ik mijn leermiddelen in huis hebben?
Op welkombijma.nl kun je vinden wanneer jouw opleiding de eerste schooldag heeft gepland. Voor die datum is het handig om je leermiddelen in huis te hebben.

Wat bedoelt het Mediacollege Amsterdam met leermiddelen?
Volgens de wet zijn mbo-scholen verantwoordelijk voor de basisuitrusting van hun studenten. Studenten moeten zelf zorgen voor:

 • leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden, zoals boeken, digitale leermiddelen (zoals een rekenmethode en taalmethode), software voor op laptop, readers, schriften en mappen;
 • meer persoonlijke zaken, zoals eigen laptop, werkkleding of speciale schoenen, als deze nodig zijn voor een bepaalde opleiding.